ZIE VOORAL OOK ONDERAAN DEZE PAGINA DE INFORMATIE OVER DE CURSIEF WEERGEGEVEN WOORDEN

MANKEMENTEN

IN DE GEZONDHEID

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Doel, opzet en verantwoording van deze website met gezondheidstips

Het doel van deze website is om aan mensen met gezondheidskwaaltjes tips te geven die hen op het idee van een oplossing voor hun gezondheidsbeperkingen zouden kunnen gaan brengen.

De opzet is zodanig dat men op de hoofdpagina, doormiddel van enige korte inleidende informatie over verschillende kwalen, via een koppeling ( een link) verder kan gaan naar de verdiepende informatie over de betreffende kwaal.

De opzet van deze site is zodanig dat de informatie kort en bondig wordt aangeboden, om vervolgens zelf te gaan beoordelen in hoeverre men iets aan die informatie zou kunnen hebben. Via de informatie op deze site zou men mogelijk op een spoor van een oplossing voor het eigen gezondheidsprobleem kunnen worden gezet.

Ter verantwoording van deze site verklaart de auteur dat alle informatie op deze site op zorgvuldige wijze is samengesteld, c.q. zal worden samengesteld.

Als er in de tekst begrippen of woorden voorkomen die in het normale taalgebruik vrij uitzonderlijk zijn, zal er een synonieme betekenis (c.q een vertaling) worden toegevoegd. De betekenis, of die vertaling wordt dan meestentijds zwevend zichtbaar gemaakt.

Door met de cursor op dat woord, of dat begrip, te gaan staan, komt die andere betekenis (of de vertaling) korte tijd in beeld. Voorzover u deze site tenminste met een normale PC bekijkt. Dergelijke woorden of afkortingen zijn te herkennen aan de cursieve schrijfwijze (zet de cursor maar eens op de beide woorden die in deze zin met een scheef lettertype staan weergegeven).