KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

KWAALTJES

EN VERGELIJKBARE, VERVELENDE AANDOENINGEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Disclaimer

Gebruikmaking van enige informatie die door middel van deze website is verkregen, gebeurt geheel op eigen risico van de gebruiker.

De auteur van deze website spant zich in om er voor te zorgen, dat de informatie op deze website volgens zijn eigen inzicht en ervaring juist is. Genoemde auteur kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige feitelijk onvolledige of feitelijk onjuiste, dan wel gedateerde informatie op deze website. Ook kan genoemde auteur niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die door middel van hyperlinks via deze website wordt gevonden.

Van eventuele onjuistheden wordt genoemde auteur wel graag via een e-mailbericht op de hoogte gehouden. Daardoor kan dan door hem gewerkt worden aan verdere verbetering van deze website. Hij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die zo mogelijk is ontstaan uit het bezoeken van deze site. Als de bezoeker van deze site schade lijdt door onjuiste of minder juiste beantwoording door de auteur (van deze site) van vragen van de genoemde bezoeker, dan kan hij daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Alle informatie op deze site is te goeder trouw samengesteld voor de doelgroep van deze site. De bezoeker van deze site zal bij het gebruik van de informatie die hij op deze site aantreft, of die hij via deze site gewaar wordt, volledig zelf verantwoordelijk zijn. De auteur van deze site geeft geen garantie, noch aanvaardt hij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, de data, de adviezen, en de verklaringen, of ander materiaal, op deze site, of op bronnen waarmee deze site via hyperlinks is verbonden. Mocht deze site op enig moment niet bereikbaar zijn, of niet goed bereikbaar zijn, dan kan de auteur ook daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Ook kan de auteur niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen, of aanverwante andere software-achtige vervuiling, die op deze site, of op de server van deze site, voorkomen. De auteur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor winstderving, of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende, of andere schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het functioneren van deze site, of die voortvloeit uit de informatie die op deze site voorkomt, of die verband houdt met de diensten die op deze site worden aangeboden.