KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH



Ongewild kinderloos

Als een man en een vrouw hun hechte liefdesrelatie willen verrijken met het verkrijgen van kinderen, zal dat plan verstoord kunnen worden door het voortdurend verschijnen van de maandelijkse stonden bij de vrouw. De teleurstelling die dan steeds bij een vrouw met de ongesteldheid gepaard gaat, kan de gebruikelijke psychische klachten die er ook mee gepaard gaan, tot een persoonlijk drama maken. En ja.., natuurlijk! Ook haar partner lijdt dan mee. Maar bij vrouwen is door biologische oorzaken de kinderwens soms zo sterk, dat de intensiteit van dit verlangen naar kinderen door mannen heel vaak niet goed wordt begrepen.

De betreffende vrouw, en idealiter ook haar partner, zullen zich vervolgens gaan afvragen wat zij kunnen gaan doen om voor hun beiden dit doel toch nog te verwezenlijken. Om als antwoord daarop "maar meteen met de deur in huis te vallen", moet gezegd worden dat een oplossing daarvoor niet altijd te verkrijgen is. Ook niet altijd nadat zij het probleem zijn gaan medicaliseren. Maar van tevoren weten zij natuurlijk niet hoe dat in hun situatie exact zal gaan uitpakken.

Voordat zij al meteen het medische circuit in gaan duiken, zullen zij zich eerst wel kunnen gaan afvragen wat zij kunnen gaan doen om hun eigen vruchtbaarheid te verbeteren. Daar kan direct met geruststelling op worden geantwoord dat er wel degelijk enige mogelijkheden zijn om verbetering in hun zaak te brengen. Vooraf moet dan echter wel duidelijk zijn dat die mogelijkheden slechts bestaan wanneer er op zeer bepaalde punten in hun vruchtbaarheid sprake is van een manco. Als hun beider vruchtbaarheid zondermeer goed is, heeft het geen zin om te proberen verbetering van hun beider vruchtbaarheid na te streven. Dit is hetzelfde principe als wat speelt bij de poging de eigen gezondheid te verbeteren als men reeds goed gezond is. Men kan dan niet nog gezonder worden. Maar vanzelfsprekend weet men bijna nooit helemaal zeker dat men gezond is. En met de vruchtbaarheid is dat al evenzo het geval. Daarom hier een aantal tips waarmee men kan proberen de kans op het vervullen van de kinderwens te vergroten:

Mensen die geïnteresseerd zijn in de medische achtergrond van vruchtbaarheidsafwijkingen kunnen op de voorgaande link klikken voor een column met enige verdiepende informatie daaromtrent.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.