KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Ochtendhoofdpijn

Een vorm van hoofdpijn die iedere ochtend bij het ontwaken reeds aanwezig is en die met name met een vreemde vermoeidheid en slaperigheid gepaard gaat, zou best eens ochtendhoofdpijn kunnen zijn. Dit is vooral voor de hand liggend als u tijdens uw slaap verkeerd ademhaalt, of als u snurkt. Door het verkeerde ademhalen en/of het snurken is uw lichaam niet goed in staat om voldoende zuurstof in de weefsels van uw lichaam te doen achterlaten. Dat geldt zelfs in die gevallen dat er daarvoor wel frequent voldoende zuurstof in uw bloed aanwezig is. Want door de slechte wijze van ademhaling en/of het snurken, wordt er teveel CO2 (kooldioxide) uit het lichaam verwijderd. Als u dit, voor veel lichaamsfuncties zo belangrijke gas, in te grote hoeveelheden via de ademhaling kwijtraakt, zal het gehalte aan H2CO3 (koolzuur) in uw bloed gaan dalen, waardoor de afgifte van zuurstof door het bloed wordt bemoeilijkt (de noodzaak van voldoende koolzuur in het bloed staat bekend als het Bohr-effect).

Snurken is een verschijnsel dat vaak geheel onbewust tijdens de slaap plaatsvindt. En hoewel de wijze van ademhaling tijdens het snurken minder optimaal is, is de oorzaak van het snurken, allicht ook gelegen in een verkeerde wijze van ademhaling. Uw verkeerde wijze van ademhaling uit zich dan door uw nachtelijke gesnurk. En uw nachtelijke gesnurk is op zich dan ook weer een teken dat uw ademhaling verkeerd is.

Ademhaling is een proces wat uw lichaam zonder bewuste aansturing van uw wil reguleert. "Dus hoe komt het dan dat mijn lichaam op een verkeerde manier ademhaalt?", zult u zich ongetwijfeld afvragen. "En hoe verloopt dan die verkeerde ademhaling?" Bij een verkeerde wijze van ademhaling ademt u te frequent, te diep, of te onregelmatig.

Bij een goede wijze van ademhaling tijdens de slaap, ademhaalt u oppervlakkig en ritmisch, met gebruikmaking van de borstspieren en de tussenribspieren in uw flanken. De buikademhaling, waarbij men bij inademing de buik opbolt, moet u achterwege laten. Deze wordt vaak aangeleerd bij oefeningen die als doel hebben om gemakkelijker tot ontspanning te komen. Maar buikademhaling is duidelijk niet de fysiologisch natuurlijke wijze van ademhaling welke voor een goede gezondheid zo van wezenlijk belang is. Het middenrif dient tijdens de slaap niet aan de ademhaling te gaan bijdragen, want anders zou u tijdens de slaap teveel CO2 verliezen.

"Maar hoe krijg ik dat voor elkaar?", zult u vervolgens vragen. "Ik kan mijn ademhalingsproces tijdens mijn slaap toch niet bewust aansturen?" Nee, u kunt uw ademhaling tijdens de slaap niet regelen. Maar om geheel in lijn met de terminologie van het huidige computertijdperk te spreken: "u kunt de wijze waarop u ademhaalt wel min of meer gaan resetten".

Namelijk door het doen van een aantal ademhalingsoefeningen. Daarvoor oefent u, verdeelt over de dag, ondermeer driemaal daags de diepe borstademhaling, gecombineerd met de dubbelzijdige flankademhaling. Om het voorelkaar te krijgen dat u goed met behulp van de borstspieren ademhaalt, zult u tijdens het ademhalen mentaal moeten gaan visualiseren hoe uw borstkas als een ballon gaat uitzetten. Zodra u de maximale hoeveelheid lucht met uw borstspieren heeft ingeademd, zult u met uw flanken nog een extra hoeveelheid lucht moeten gaan inademen. Daarbij maakt u gebruik van de tussenribspieren. Dit doet u ook nu weer door voorafgaand aan die flankademhaling mentaal te gaan visualiseren hoe u op deze wijze dient te ademhalen. Daarbij moet u zich in gedachten gaan voorstellen hoe de ruimte in uw borstkas groter wordt door het samentrekken van de buitenste tussenribspieren. De inademing is afgelopen als u zowel met behulp van uw borstspieren als met behulp van uw tussenribspieren maximaal heeft ingeademd. Die diepe inademing laat u vanzelfsprekend steeds opvolgen door een uitademing. Maar dan wel een gestage vorm van uitademing. En dit alles dan driemaal achtereen (dus 3 x 3 oefeningen per dag). Om de uitademing nog eens extra te vertragen, kunt u bij de uitademing met de mond een tuitje gaan vormen. Buiten deze oefening om zult u verder nog vier maal daags een andere oefening moeten doen. Bij die oefening gaat u op dezelfde manier in- en uitademen als bij de vorige oefening. Maar in plaats van drie series van in- en uitademing, doet u dat nu vijf maal achterelkaar (dus 4 x 5 oefeningen per dag). Direct na afloop van de vijfde uitademing zult u nu uw best moeten gaan doen om minstens gedurende een halve minuut niet opnieuw te gaan inademen. Dat lijkt moeilijker te realiseren dan het in feite is, want na enige oefening zal blijken dat u daar best wel toe in staat zult zijn. Na afloop hiervan ademt u weer in. En let op: de lucht die u op dat moment inademt, moet men tien seconden zien vast te houden (voor een schema van de betreffende ademhalingsoefeningen, klikt u op de hieraan voorafgaande link). De rustige wijze van ademhaling, die van deze oefeningen een gevolg is, zal spoedig resulteren in het verdwijnen van uw dagelijkse ochtendhoofdpijn. Tenminste voorzover uw ochtendhoofdpijn zijn oorzaak vindt in een verkeerde wijze van ademhaling.

Ochtendhoofdpijn kan namelijk ook veroorzaakt worden door slaapapneu. Als u van u zelf weet dat u 's nachts regelmatig langer dan tien seconden uw ademhaling onderbreekt, dan kan ook dat de oorzaak van uw ochtendhoofdpijn zijn. In dat geval is het noodzakelijk om daartoe, zonder uitstel, uw huisarts te gaan consulteren. De oorzaak van uw ochtendhoofdpijn kan ook gelegen zijn in het eventuele feit dat u tijdens uw slaap aan het tandenknarsen bent. Als dat bij u het geval blijkt te zijn, zult u kunnen proberen om u bij het inslapen goed te concentreren op het ontspannen van uw kaakspieren. Hoofdpijn die in de ochtend bij het ontwaken reeds al aanwezig is (gedurende maximaal een maand), zou ook onttrekkingshoofdpijn kunnen zijn. Tenminste wanneer men na lange tijd pijnstillers te hebben gebruikt, daar op zeker moment mee is gaan stoppen. Een dergelijke onttrekkingshoofdpijn kan zich, na het stoppen met de medicatie, reeds een of twee dagen daarna voordoen. Wanneer u de gewoonte heeft om iedere dag cafeïne-houdende koffie te nuttigen, of wanneer u op een andere wijze regelmatig cafeïne-bevattende middelen inneemt, zult u een tijdlang 's ochtens met erge hoofdpijn wakker kunnen worden. Tenminste wanneer u geheel plotseling met die gewoonte bent gestopt. Bedenk u echter wel dat u niet iedere hoofdpijn, die heel toevallig bij het ontwaken reeds aanwezig is, als ochtendhoofdpijn kunt beschouwen. Tenminste voorzover die hoofdpijn zich niet dagen achtereen reeds in de vroege ochtend manisfesteert.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.