KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHRSI-verschijnselen

De verzameling van klachten die als RSI bekend staat, kan zich voordoen in de handen, de polsen, de armen, de schouders en de nek. Dat wil overigens niet zeggen dat die klachten zich altijd tegelijkertijd en in dezelfde mate voordoen. Het acroniem RSI is een initiaalwoord van de aandoening Repetitive Strain Injury. Deze naam duidt op het letsel dat door overbelasting van spieren ontstaat bij herhaaldelijke korte bewegingen van die spieren. De klachten kunnen zich voordoen aan de betreffende spieren zelf, aan de pezen en aan de zenuwen van die spieren. De overbelasting die een gevolg is van die voordurende, herhaalde bewegingen kan zich uiten als stijfheid en krachtverlies, tot tintelingen en permanente pijn. Een zeer bekende benaming voor RSI is "muisarm". Die term wordt met name gebruikt voor die bepaalde oorzaak van RSI die duidelijk te maken heeft met het zeer frequente gebruik van de computermuis. Een andere benaming voor RSI is tennisarm. Die naam voor RSI wordt gebruikt voor dezelfde categorie van problemen, maar die problemen hebben dan in dat geval te maken heeft met de frequente slaande beweging die de betreffende arm bij het uitoefenen van de tennissport moet maken. Nog een andere benaming voor RSI is golfarm, of golfers-elleboog. Die bepaalde benaming voor de RSI-problematiek wordt gebezigd als er een graaiende armbeweging aan ten grondslag ligt, een armbeweging zoals die zo typerend met de arm gemaakt wordt bij het golfspel. De patiënt hoeft uiteraard niet daadwerkelijk te hebben gegolfd, noch te hebben getennist, noch met een computermuis te hebben gewerkt, om deze blessures op te lopen. Maar als de bewegingen die de RSI hebben veroorzaakt overeenkomen met die betreffende activiteiten, houdt men voor het gemak daarvoor de genoemde benamingen aan. De benamingen "muisarm"; "tennisarm" en "golfers-elleboog" hebben dus betrekking op de initiële lokatie van de pijn bij de RSI-problematiek.

Bij RSI die als muisarm bekend staat, is de pijn of de irritatie voornamelijk in de polsen, de handen en de vingers gelokaliseerd. Bij een tennisarm is dat voornamelijk het geval in de buitenste elleboogknobbel. En bij een golfers-elleboog is dat met name het geval in de binnenste elleboogknobbel. Omdat met name de muisarm als een beroepsziekte bekend staat, wordt hieraan door de arbeidsinspectie veel aandacht besteed. Dit in grote tegenstelling tot de tennisarm en de golfers-elleboog, die veel minder als een beroepsziekte worden gezien. Voor het voorkomen en behandelen van deze beide oorzaken van RSI is dan ook veel minder aandacht. Toch bestaan er beroepen waarbij juist ook die bepaalde oorzaken van RSI een belemmering kunnen zijn voor het uitoefenen van het beroep door de patiënt die er mee wordt geconfronteerd. Voor de golfers-elleboog valt daarbij vooral te denken aan het beroep van rundvee-inseminator. Bij de uitoefening van dat beroep is de kans op het oplopen van een golfers-elleboog betrekkelijk groot. Wanneer een inseminator namelijk met zijn hand een scheppende beweging in het bekken van een koe gaat maken, wordt zijn arm in zijn bewegingen erg gehinderd door de kringspier van de anus. Bij het oplopen van een golfers-elleboog zal een inseminator al vrij gauw zóveel hinder van zijn blessure ondervinden, dat hij gedurende het voortduren van deze blessure niet meer in staat is om zijn beroep uit te oefenen. Een scheppende beweging met de arm, die tot de aandoening golfers-arm kan lijden, wordt natuurlijk niet alleen beroepsmatig gemaakt, maar ook en vooral hobbymatig. Met name als mensen die niet (meer) het werken met een grote schep gewend zijn, met die schep toch veel zand of grond tegelijkertijd gaan opscheppen, kan dat de problemen geven die als golfersarm bekend staan. De aanhechting van de onderarmspieren aan de binnenste elleboogknobbel kan dan problemen geven.

Gelukkig blijkt er voor RSI wel een simpele en doeltreffende remedie te zijn. De patiënt moet dan echter wel in staat zijn de nodige discipline op te brengen voor een goede zelf-ontspanningsstrategie. Natuurlijk zullen ook niet alle RSI-patiëten er even goed baat bij vinden, maar er zijn gevallen bekend waarin de klachten van RSI als sneeuw voor de zon bleken te verdwijnen na een dergelijke wijze van ontspanning. Dit is daarom een goede en gemakkelijk oplossing voor een uitermate irritant probleem! Maar dat wil dan natuurlijk niet zeggen dat dit probleem zich later, als gevolg van dezelfde oorzaak, niet opnieuw zal voordoen. Het zal allicht wel zwak punt in de gezondheid blijven.

"Maar wat behelst dan die genoemde ontspanningstherapie en moet ik daarvoor eerst ook een therapeut bezoeken, om het aan te gaan leren?", zult u vragen. Nee, u hoeft daarvoor niet noodzakelijkerwijs een therapeut te bezoeken, omdat u deze therapie gemakkelijk zelf zou kunnen aanleren en uitvoeren. Deze therapie vergt wel einige discipline van u, maar nauwelijks of geen inspanning. De enige inspanning die bij deze therapie vereist is, is dat u de spieren van uw geblesseerde arm een keer of tien moet gaan buigen en strekken. Dit om u er van bewust te maken welke spieren in uw arm die bewegingen dienen uit te voeren. En daarna gaat u in een rustig tempo een keer of vijf diep inademen en iedere keer ook volledig uitademen. Hierna zal het u geen enkele moeite meer gaan kosten. Het wordt vervolgens alleen maar prettig om te doen! Want u laat uw arm na die bewegingen en na die bewuste concentratie op het ademhalen, geheel onbeweeglijk languit naast uw lichaam op uw bed liggen. Iedere beweging die u wel met uw arm zou uitvoeren, zou de therapie verstoren. Het is de bedoeling dat uw arm op zeker moment zwaar gaat aanvoelen en dat u aldus ook in slaap valt.

De volgende dag zult u allicht ervaren dat uw RSI-probleem minder groot is. Maar mijd uw arm dan nog wel! Gebruik uw arm slechts pas weer op normale wijze als het gehele probleem verdwenen blijkt te zijn. Mogelijk zult u dezelfde therapie de volgende dag nog eens moeten gaan herhalen als u zich in de avond weer opnieuw te ruste begeeft. Dat is alles! En grote kans dat het resultaat van deze geringe moeite u erg zal gaan verbazen.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link. Bij