KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Chronische hyperventilatie (en de ademhalingsoefeningen die daarvoor een remedie kunnen zijn).

Hyperventilatie staat in nauw verband met angst. Iemand die hyperventileert doet dat omdat hij/zij ergens bang voor is. En iemand die ergens bang voor is, gaat als vanzelf hyperventileren. Daarom vertonen de symptomenlijsten van angst en hyperventilatie ook sterke overeenkomsten. Soms krijgen mensen slechts kortdurend te maken met heftige angst. In dat geval zullen zij daar op reageren met acute hyperventilatie. Maar het gebeurt ook dat mensen, om de één of andere reden, in een vrijwel voortdurende staat van angst leven. Dat is met name zo vervelend omdat men daardoor, in de loop van de tijd, te maken zal krijgen met een chronische vorm van hyperventilatie. Bij chronische hyperventilatie is de ademhaling zo onrustig en intens dat er relatief veel kooldioxide wordt uitgeademd. Dat gegeven lijkt de oorzaak te zijn van allerlei vage gezondheidsklachten, die medisch niet goed kunnen blijken te worden geduid.

Om te trachten de gezondheid te verbeteren zou men daartoe de volgende, (betrekkelijk eenvoudige) oefeningen kunnen doen. Dit uiteraard na overleg met de huisarts. En u zou de huisarts dan ook kunnen vragen om begeleiding van een haptonoom, of een speciale ademtherapeut. Huisartsen zijn normaliter goed bekend met de gevolgen van een verkeerde wijze van ademhalen. Om een indruk te krijgen van de eenvoud van de hiervoor noodzakelijke ademhalingsoefeningen, staan ze hieronder voor u vermeld.

Onder andere 3 x per dag een aantal ademhalingsoefeningen uitvoeren (3 x inademen en 3 x uitademen), waarbij u met de borst en de flanken inademt. En beslist niet met de buik.

En ook 4 x per dag een aantal ademhalingsoefeningen uitvoeren (5 x inademen en 5 x uitademen), waarbij u na de vijfde uitademing de ademhaling zo lang mogelijk zult moeten pauzeren en vervolgens na inademing 10 seconden de adem zult moeten vasthouden.

Let er op dat u, voorafgaande aan deze oefeningen, wel zorgt voor lichamelijke ontspanning en dat de curve van de luchtstroomsnelheid van uw ademhaling op den duur bij eventuele grafische weergave de vorm van een sinusoïde zal gaan innemen (dus zonder scherpe pieken of dalen). Om tot ontspanning te komen wordt mensen vaak de buikademhaling aangeleerd, maar dat is niet de fysiologisch natuurlijke ademhaling welke voor het bereiken van een goede gezondheid zo van belang is. De buikademhaling moet u dus achterwege laten. Mocht u bemerken dat bij inademing uw buik opbolt, dan zult u moeten trachten die wijze van ademhaling los te laten. Door u in te gaan denken dat uw borstkas bij inademing dient op te zwellen, zult u gemakkelijk de switch van buikademhaling naar borstademhaling kunnen gaan maken. Mocht u niet goed weten hoe u zich moet ontspannen, dan zult u zich daar beter eerst een tijdje mee bezig kunnen gaan houden. Klik daarvoor op de hier geplaatste link ontspannen.

Als u de inademing lang probeert uit te stellen, zou u op zeker moment kunnen bemerken dat uw buik lichtjes op en neer beweegt. Als dat het geval is, ademt u wel degelijk in en uit. In die situatie zou u vrij lang kunnen existeren, zonder voor het overige te gaan ademhalen. Om zeker te weten dat u niet ademhaalt, zou u uw mond dicht moeten houden en uw neus dicht moeten gaan knijpen.

Het is niet verantwoord om langer dan een enkele minuut uw adem in te gaan houden.

Na de ademhalingsoefeningen zult u zich een beetje draaierig kunnen voelen. Dat is niet verontrustend, want dat heeft dan te maken met het feit dat u tijdens uw oefeningen vlug achterelkaar heeft geademd. Sta in die situatie niet al te plotseling op. Ga ook niet al te lang door met de ademhalingsoefeningen. Want als u dat wel doet, zult u op zeker moment te weinig kunnen blijken te ademen. U zult dan bij u zelf verschijnselen kunnen gaan waarnemen die op hartproblemen zouden kunnen lijken te wijzen. Zoals:

Als de ademhaling goed en rustig verloopt, vindt deze coherent met het hartritme plaats. Dat is een harmonieuze situatie die met name ook goed is voor de bloeddruk. Wilt u hier meer over te weten komen, druk dan op de link: hartcoherentie.

Vóór u besluit om een tip (die op deze site staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.