KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHMagnesium-deficiëntie

Voor de gezondheidsproblematiek die te maken heeft met magnesium-tekort, wordt in medische kringen de term hypomagnesiëmie gebruikt. Deze tekortkoming in de menselijke gezondheid komt tegenwoordig relatief veel voor. Dat komt onder andere doordat steeds meer mensen tegenwoordig zelf vrijwel geen warm eten meer bereiden, maar in tegenstelling daartoe frequent gaan snacken. Het eten wat men dan binnenkrijgt, bevat betrekkelijk weinig magnesium. Van de andere kant hebben mensen tegenwoordig juist wel behoefte aan relatief veel magnesium. Dat komt doordat mensen, door hun manier van leven en hun manier van werken, tegenwoordig veel stress oplopen. En magnesium is nu juist een voedingsbestanddeel wat mensen die veel stress in hun leven meemaken, hard nodig hebben.

Magnesium (symbool: Mg) wordt scheikundig ingedeeld bij de lichtmetalen. In de metallurgie is het een uiterst nuttig materiaal, maar het is ook onontbeerlijk bij het functioneren van een flink aantal verschillende lichaamsfuncties. Zoals:

Een tekort aan magnesium kan spasmen ten gevolge hebben. Evenals allergieën; osteoporose, depressieve gevoelens en libidoproblemen. Bij een tekort aan magnesium in de hersenen ontstaan zelfs psychische problemen. Die problemen staan bekend onder de aanduiding: "Magnesium-depressie".

De relatief grote kans dat men op zeker moment tijdens zijn leven met zijn voeding te weinig magnesium binnenkrijgt en van de andere kant de grote invloed van dit mineraal op de gezondheid van de mens, maakt dat aandacht voor het binnenkrijgen ervan van zeer groot belang is. Inname van ongelimiteerde hoeveelheden magnesium is overigens ook slecht voor de gezondheid. Hoewel dus het binnenkrijgen van een voldoende hoeveelheid magnesium van groot belang is voor de gezondheid, is het natuurlijk ook weer geen panacee voor alle gezondheidsproblemen. Als de symptomen van gezondheidsproblemen echter in de hoek liggen van energietekort; onrust; hoofdpijn; migraine; stress; spierkrampen; rusteloze benen en verminderde weerstand tegen ziekten, is er wel een redelijke kans aanwezig dat er achter die problemen een deficiëntie aan magnesium in het lichaam schuilgaat. Klik voor informatie over magnesium-deficiëntie bij migraine, op de volgende link.

De inname van een voldoende hoeveelheid magnesium is ook voor de gezondheid van dieren van groot belang. Dat komt wel heel dramatisch naar voren bij de gezondheid van koeien. Koeien die lange tijd te weinig magnesium kunnen opnemen, krijgen op zeker moment last van kopziekte. Ze vertonen dan, geheel plotseling, hevige krampen en ze vallen op de grond neer. Ze slaan dan wild met hun poten en hun kop om zich heen en ze loeien dan op een akelige wijze. Als er voor een koe met kopziekte niet zeer spoedig veterinaire hulp wordt ingeroepen, kan zo'n koe binnen een paar uur het leven laten. Veehouders zijn er daarom bijzonder kien op dat dit probleem zich niet op hun bedrijf zal voordoen. Maar ook al blijkt er op zeker moment wel genoeg magnesium in het gras te zitten, dan nog kunnen de koeien nog wel te weinig magnesium binnenkrijgen. Dat doet zich met name voor wanneer er teveel kalium in het gras aanwezig is. Omdat kalium bij koeien de opname van magnesium belemmert, doet kopziekte bij koeien zich ook onder die omstandigheid voor. Hoogproductieve melkkoeien moeten zeer goed worden gevoerd, anders gaat het gauw mis. Veehouders zijn daar dus over het algemeen bijzonder alert op. Want als zij ergens een hekel aan hebben, dan is dat wel aan het eventuele feit om op zeker moment een dergelijke hoogproductieve koe dood te zien neervallen. Onder andere vanwege dit voornoemde feit letten veehouders er dus over het algemeen wel goed op dat hun koeien voldoende magnesium via het voer binnen kunnen krijgen. In de verschillende zuivelproducten zit dan ook over het algemeen genoeg magnesium. Het probleem hiermee voor mensen is echter wel dat er in zuivelproducten ook vrij veel calcium aanwezig is. En calcium heeft in de menselijke stofwisseling een negatief effect op de opname van magnesium. Net zoals kalium dat heeft bij koeien.

Het gegeven dat magnesium bij koeien grote invloed heeft op de werking van de hersenen, komt ook duidelijk bij mensen naar voren (zie boven). En de vreemde krampen die door koeien met magnesium-tekort op zo'n dramatische wijze worden vertoond, zijn ook bij mensen niet onbekend. Mensen die last hebben van plotselinge spierkrampen, zullen dan ook met deze gebreksziekte rekening moeten houden. En er niet te lang mee moeten blijven rondlopen. Als men dit soort symptomen heeft, zal een bezoek aan de huisarts van belang kunnen zijn. Maar een huisarts zal dan niet altijd goed weten in te schatten dat die klachten magnesium-tekort als achtergrond hebben. Daarom is het voor de eventuele patiënt soms ook nodig aan de huisarts te vragen of deze oorzaak ook bij het klachtenpatroon zou kunnen meespelen. Men zal er bij een consult aan de huisarts rekening mee moeten houden dat deze soms minder goed de situatie in kan schatten dan de patiënt dat zelf kan. Het levenspatroon en het voedingspatroon zijn van betrekkelijk grote invloed op de magnesiumbalans in het lichaam. En het levenspatroon en het voedingspatroon zijn nou eenmaal beter aan de patiënt zelf bekend dan aan de huisarts. De mate van stress waaraan men blootstaat, kan men ook beter zelf inschatten dan de huisarts dat kan. Een huisarts weet daarentegen wel hoeveel medicijen men gebruikt, het medicijnengebruik als mogelijke oorzaak van magnesium-tekort is dus door hem wel goed in te schatten. Een huisarts zal er ook echt wel van op de hoogte zijn dat er een duidelijk verband is tussen magnesium-tekort en de medicatie-inname van zijn patiënt. Maar andere mogelijke oorzaken, die zich kunnen voordoen bij een magnesium-tekort, zijn voor de huisarts nu eenmaal minder goed in te schatten, dan de patiënt dat zelf kan. Het voedingspatroon, wat men aanhoudt, is nogal van invloed op de kans dat men met magnesium-tekort krijgt te maken. Maar het probleem is, dat de huisarts dat voedingspatoon niet goed zal kennen. De mate waarin men zich overgeeft aan de consumptie van frisdrank en suiker zal hem bijvoorbeeld niet goed duidelijk zijn. Toch heeft juist de consumptie van suiker en suikerhoudende frisdrank nogal grote invloed op de kans dat men te maken krijgt met magnesium-tekort. Ook de mate waarin men aan chemicaliën wordt blootgesteld, zal aan de huisarts niet altijd goed duidelijk zijn. Dit terwijl ook de blootstelling aan chemicaliën nogal van invloed is op de kans dat men met bovengenoemde deficiëntie-ziekte te maken krijgt.

Het feit dat men een opgelopen tekort aan magnesium uitermate serieus moet nemen, blijkt ook uit de vergrote kans die men door dit tekort schijnt te krijgen om met kanker geconfronteerd te worden. Althans dat is wat men zou kunnen concluderen bij kennisneming van het veronderstelde gegeven, dat magnesium-deficiëntie het ontstaan van vrije radicalen in het lichaam verhoogt. En het de werking vermindert van één van de belangrijkste antioxidanten in ons lichaam. Namelijk de antioxidant "Glutathion", welke van groot belang is bij de bescherming tegen ongeremde celgroei.

Mensen die relatief veel zweten en/of mensen die om de één of andere reden meer urine dan normaal uitscheiden, raken via die lichaamsvochten ook meer magnesium kwijt dan anders het geval is. Daar moet men ook op verdacht zijn. Vooral mensen die erg veel sporten, zullen daar goed rekening mee moeten gaan houden. Magnesium-deficiëntie verraadt zich soms door de penetrante en zurige okselgeur die bij mensen met magnesium-deficiëntie kan worden waargenomen.

Maar wat kan men nu doen om een opgelopen magnesium-tekort te verhelpen. Het feit dat magnesium niet in alle minerale vormen goed door de maag wordt opgenomen, maar wel transdermaal, betekent dat men voor suppletie van het magnesiumgehalte in het lichaam zekerheidshalve maar beter kan kiezen voor het magnesium bevattende product wat bekend staat als magnesium-olie. Dit wordt onder anderen door de organisatie Golden Naturals in de handel gebracht, maar ook door Zechsal. Het magnesium bevattende mineraal wordt gewonnen uit het Zechstein, hetgeen een pakket gesteentelagen is wat in de ondergrond van grote delen van West-Europa voorkomt. Voor het via de huid aanvullen in het lichaam van het benodigde magnesium, kan magnesium op iedere plaats van de huid worden gesmeerd welke men als gerieflijk ervaart. Maar als men als doel heeft om met deze olie ook de eventuele pijn door spiervermoeidheid in een bepaald lichaamsdeel te behandelen, kan men het maar beter op die plaats smeren waar men ook die pijn ervaart. Vertrouwt men echter toch meer op suppletie van magnesium via orale toediening, dan moet men goed opletten of het een magnesiumzout betreft waaruit het magnesium op die wijze goed kan worden opgenomen. Want lang niet uit alle magnesiumzouten wordt het magnesium goed via de maag in het lichaam opgenomen. Wat daarvoor wel heel geschikt is, is magnesiumcitraat (het magnesiumzout van citroenzuur). Let bij inname van een dergelijk product wel goed op dat men er niet al teveel van binnenkrijgt. Want dat zou dan magnesiumnarcose tot gevolg kunnen hebben. En voor mensen met een verslechterde nierfunctie is het ook niet zondermeer verstandig om op eigen houtje te gaan zorgen voor Mg-suppletie.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.