KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Migraine

Heeft u zeer zware hoofdpijn, die niet verdwijnt na het innemen van een normale pijnstiller als paracetamol, dan zou dat weleens migraine kunnen zijn. Vooral als u diezelfde soort hoofdpijn met lange of korte tussenpozen, in het verloop van dagen, steeds terug blijkt te krijgen. Als u met migraine wordt geconfronteerd, zal dit u meestentijds de lust en de kracht gaan ontnemen om op normale wijze met uw dagelijkse bezigheden door te kunnen gaan. Het is een kwaal die u in figuurlijke zin "lam slaat". Migraine komt in een aantal verschillende vormen voor. Vaak zit het in één zijde van het hoofd, maar dat is ook weer niet altijd het geval. En het gaat vaak met misselijkheid gepaard, maar ook dat treedt niet in alle gevallen bij migraine op. Als u met deze kwaal wordt geconfonteerd, zou uw huisarts u van dienst kunnen zijn met een specifiek migrainemedicijn. Mensen die op zeker moment met migraine worden geconfronteerd, zullen zich vaak gaan afvragen wat toch de aanleidende factor voor het optreden van die migraine zou kunnen zijn geweest. Maar het lijkt dat men daar nooit echt uitkomt.

De oorzaak voor het ontstaan van migraine zoekt men dan onder andere in de dranken en de etenswaren die men, in de tijd daaraan voorafgaande, heeft geconsumeerd. Menige migrainepatiënt (migraineur) zegt de ervaring te hebben dat de consumptie van chocolade een migraineaanval uitlokt. Als de consumptie van chocolade werkelijk dit effect heeft, kan dat liggen aan de histamine-vrijmaker (een biogeen amine) die onder andere in cacao voorkomt. Wanneer u meent dat u recentelijk geen chocolade heeft geconsumeerd, maar dat u wel degelijk een migraine-aanval heeft gehad, dat zou u eerst goed moeten gaan overdenken dat u toch werkelijk geen chocolade door middel van uw voedsel heeft binnen gekregen. Een product als hagelslag, dat vrij vaak als broodbeleg wordt geconsumeerd, zou immers gemakkelijke over het hoofd kunnen worden gezien. Het feit dat u migraine heeft, hoeft overigens niet zondermeer aan de cacao (waarvan de chocolade is bereid), te liggen. Het zou ook van de melkbestanddelen kunnen komen, die in veel chocoladeproducten zijn verwerkt. Of van de cafeïne die er in voorkomt. En mogelijk ook van het melkvet, want sommige migrainepatiënten laten weten dat de consumptie van roomboter hen niet goed bevalt. Maar het kan ook zijn dat juist de combinatie van lactose; cafeïne en melkvet de trigger is die een migraineaanval opwekt. Andere verdachte levensmiddelen zijn wat dat betreft oude kaas en wijn. Bij de wijn gaat het dan om tyramine amine, een zogenaamd biogeen amine, wat bij het fermentatieproces ontstaat. En bij oude kaas gaat het mogelijk ook om de amines, die er in relatief grote hoeveelheden in aanwezig zijn. Maar als de darmen normaal functioneren, zou dat eigenlijk geen probleem moeten zijn. Ook zoekt men het wel in de stijl van leven in de tijd voorafgaand aan een migraineaanval. Maar vrijwel niets van dat alles lijkt dé echte grote en unieke oorzaak van migraine te zijn. Ook niet de stress waaraan men om de een of andere reden zou hebben blootgestaan. Een tip die wij aan u zou kunnen geven, is dat u eens een zogenaamde eliminatie-/provocatietest zou kunnen laten uitvoeren. Bij een dergelijke test mag men een bepaald voedingsmiddel, wat als verdacht moet worden beschouwd, een paar weken achtereen niet tot zich nemen.

De andere tip die wij aan u zou kunnen geven, is dat u tijdens een migraineaanval eens op uw ontlasting zou kunnen gaan letten. Is de consistentie van uw ontlasting stevig, of juist slap? Als uw ontlasting gewoonlijk van slappe consistentie is en u geen diarree heeft, dan zou u met dat gegeven uw huisarts eens moeten gaan consulteren. Het kan zijn dat u dan last heeft van lactose-intolerantie. Dat wil zeggen dat u dan de melksuiker (lactose), die u via allerhande verschillende voedingsmiddelen heeft binnengekregen, niet (goed) kunt verteren. De diepere oorzaak hiervan is dat er te weinig lactase (het enzym: β-galactosidase) in uw darmen wordt geproduceerd. Door het onvermogen om de lactose in de voeding te kunnen verteren, raakt de darmfunctie verstoord. Hetgeen mogelijk de achtergrond is van uw zeer bepaalde vorm van migraine.

Migraine kan ook te maken hebben met magnesium-deficiëntie. U zou dat gemakkelijk bij u zelf kunnen gaan uittesten, door van tijd tot tijd bijvoorbeeld wat magnesiumolie op uw buik te gaan smeren. Als uw migraineaanvallen zich dan vervolgens minder vaak en/of minder heftig voordoen, zou dat een belangrijk gegeven voor u kunnen zijn. Verder lijden sommige mensen onder een migraine-achtige hoofdpijn die te maken heeft met een tekort in hun bloedbaan van het hormoon progesteron. Wanneer zij er eenmaal achter zijn gekomen dat hun zo belabberde kwaal slechts op een tekort aan dat hormoon is gebaseerd, zou hun arts in die stuatie betrekkelijk gemakkelijk verbetering in hun gezondheidstoestand kunnen gaan brengen. Namelijk door het op de huid doen smeren van een créme die dat hormoon bevat. Klik overigens voor meer uitgebreide informatie hierover op de volgende link.


Pas op met autorijden als u last heeft van migraine. In feite is het voor u en voor uw medeweggebruikers niet verantwoord om dat te doen als u een migraineaanval heeft. Tijdens een migraineaanval zal uw zicht ook verslechterd kunnen zijn. Een vertroebeld zicht in de auto is erg gevaarlijk!Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.